[κωνικές τομές #1]
Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το έργο.
ΠΙΣΩ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[κωνικές τομές #1]
ΕΥΔΟΞΙΑ
90x45x97cm
Μετάβαση από την ελλειπτική προβολή της βάσης προς τον χώρο, προς τη παραβολική πλάγια όψη του γλυπτού. Οι ασύμπτωτες συνεχίζουν τη προσπάθεια προσεγγισης του ζητούμενου. Είναι άραγε άτοπο;

Επιτραπέζιο γλυπτό

Υλικά: οξειδωμένο σίδερο, ξύλο
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ