Αποστολή & Παράδοση

Παραγγελία

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία (α) είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.ametronart.com, (β) είτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης ametronart@gmail.com
Πάντα επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα σε 24 ώρες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Πληρωμή

Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης/ εμβάσματος στον λογαριασμό που θα σας στείλουμε κατά την επικοινωνία σας με εκπρόσωπό μας.
Η κατάθεση/έμβασμα θα πρέπει να κατατεθεί στη τράπεζα εντός 2 ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο έργο, διαφορετικά η παραγγελία θα ακυρώνεται και το έργο θα είναι και πάλι διαθέσιμο για το κοινό.
Η τραπεζική προμήθεια της κατάθεσης/εμβάσματος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Δικαίωμα Ακύρωσης

Μετά την αγορά του έργου δικαιούστε να το επιστρέψετε μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή να αγοράσετε κάτι άλλο πάντα με προϋπόθεση να συνοδεύεται το προϊόν με την απόδειξη αγοράς ή κάρτας δώρου. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή επιστροφής ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με πρόσθετες χρεώσεις πλην των εξόδων αποστολής. Δεκτά γίνονται μόνο τα προϊόντα που ευρίσκονται κατά την ημέρα της επιστροφής τους σε άρτια κατάσταση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται με ευθύνη του πελάτη.

Αποστολή/Παράδοση
Τα διαθέσιμα έργα, που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του άμετρον [art space], είναι προς πώληση και αποστέλονται σε όλες τις χώρες εξυπηρετώντας το παγκόσμιο κοινό μας. Η παραγγελίας σας παραδίδεται σε ειδική συσκευασία στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.

-Η αποστολή εντός της Ελληνικής Επικράτειας γίνεται με τον μεταφορέα μας εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της καταβολής του αντιστοιχου χρηματικού αντίτιμου στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
-Η αποστολή εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης πραγματοποιείται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της καταβολής του αντιστοιχου χρηματικού αντίτιμου στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
-Η αποστολή εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης πραγματοποιείται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της καταβολής του αντιστοιχου χρηματικού αντίτιμου στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη διεύθυνση που έχετε επιλέξει και το βάρος/ διαστάσεις του έργου και βαρύνουν τον αγοραστή.
Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν.*
Για τις ημέρες και το κόστος παράδοσης θα ενημερώνεται ο πελάτης μέσω email.

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει:
Την κατάσταση του προϊόντος, ήτοι ότι το παραλαμβάνει σε άρτια κατάσταση και δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Μη δεχτείτε οποιαδήποτε προϊόν του οποίου η συσκευασία είναι κατεστραμένη ή αν το έργο δεν είναι σε άρτια κατάσταση. Σε περίπτωση που δέχεστε την παραλαβή και υπογράφετε το σχετικό συμφωνητικό του μεταφορέα, αυτομάτως αποδέχεστε ότι το προϊόν είναι άρτιο και αντιστοιχεί στην παραγγελία σας. Σε κάθε περίπτωση εφ όσον δεν ενημερωθούμε το αργότερο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του έργου ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στο παραγγελθέν, η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή και απαλλασσόμαστε από πάσης φύσεως ευθύνη προς τον πελάτη.


Ειδικοί Όροι (*)
Για την παραγγελία ορισμένων προϊόντων υπάρχουν ειδικοί όροι παραγγελίας. Eντελώς ενδεικτικά μπορεί κάποια έργα να εκτίθενται, έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο κατασκευής ή μπορεί ο καλλιτέχνης έχει ανηλημένες υποχρεώσεις όπως συμμετοχή σε άλλες εκθέσεις κτλ οπότε το χρονοδιαγραμμα παραδοσης να μεταβαλλεται. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα ενημερώνεται αρχικά για το προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης και μόνο σε περίπτωση αποδοχής θα προχωράει η παραγγελία. Το άμετρον [art space] μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων. Είναι απαραίτητο να ανατρέχετε σε αυτούς τους όρους κάθε φορά που επισκέπτεστε τo διαδικτυακό τόπο μας. Κάθε φορά που επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας αποδέχεστε πλήρως τους γενικούς όρους πώλησης και τις συνθήκες χρήσης που περιγράφονται.