Πολιτική Απορρήτου

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή
Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.


Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, και να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και όλες τις σχετικές υπηρεσίες μας που περιλαμβάνονται σε αυτή. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε οικειοθελώς να μας κοινοποιήσετε και οι οποίες συλλέγονται σε μεμονωμένη βάση, και πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας που συγκεντρώνονται σε συλλογική βάση τόσο από εσάς όσο και από άλλους που περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας.

Τρόπος χρήσης παρεχόμενων πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:
-διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας,
-προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς, 
-βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας,
-αποστολή των έργων που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας, 
-αποστολή τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς,
-αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας,
-αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email για καινούρια προιόντα, εκθέσεις και νέες συνεργασίες εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο [newsletter] μας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο), 
-διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας, 
-διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης,
-επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας.
Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.
Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες: στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου, σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία, με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου), σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.
Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Τρόπος πρόσβασης και Διόρθωσης Προσωπικών Στοιχείων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες συλλέγουμε διαδικτυακώς και τηρούμε στη βάση δεδομένων μας.

Τι Ισχύει για άλλες Ιστοσελίδες που Συνδέονται με τη Δική Μας;

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ιστοσελίδες συνδεδεμένες με τη δική μας, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενό τους. Συχνά, οι σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς κατατόπισης σε θέματα που ενδέχεται να είναι χρήσιμα για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο για να μεταβείτε από την ιστοσελίδα μας σε μία άλλη, η Πολιτική Εμπιστευτικότητάς μας παύει να ισχύει. Η περιήγηση και η διάδρασή σας σε άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και ιστοσελίδων που περιέχουν σύνδεσμο προς τη δική μας ιστοσελίδα, υπόκεινται στους κανόνες και στην πολιτική της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να διαβάζετε τους σχετικούς κανόνες και πολιτικές προτού προχωρήσετε.

Η Συναίνεσή σας

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Εμπιστευτικότητας. Εάν τροποποιήσουμε την πολιτική και τις διαδικασίες μας περί εμπιστευτικότητας, θα δημοσιεύσουμε τις μεταβολές αυτές στην ιστοσελίδα μας ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να τις κοινοποιήσουμε. Εάν τροποποιήσουμε ουσιωδώς την πολιτική εμπιστευτικότητάς μας, θα δημοσιεύσουμε τις σχετικές μεταβολές στην παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας και σε άλλα σημεία που θα κρίνουμε κατάλληλα, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες συλλέγονται, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες (εάν υπάρχουν) υπό τις οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που δημοσιεύουμε κάποια ειδοποίηση, μπορεί επίσης να αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που θα επιλέξουν να λαμβάνουν επικοινωνίες από εμάς, ειδοποιώντας τους για τις μεταβολές στην πρακτική μας περί εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για να εγγραφείτε για τα προϊόντα μας θα πρέπει να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε εδώ. Γενικώς, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 18 έτη ηλικίας.